VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 11-10-2022 10:00 uur


Raadzaal
0
2
2
4
3
2
1
1
2
3
1
1
3
3
4
4
3
4
1
6
2
2
5