VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 15-11-2022 10:00 uur


Raadzaal
0
3
1
1
7
5
2
2
2
2
4
2
1
4
16
2
2
3
3
2