VergaderingVergadering van Besluitenlijst BenW
Datum: 16-05-2023 10:00 uur


Raadzaal
0
3
3
3
1
3
2
3
3
5
6
2
3
1
2
2