VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 13-06-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
0
2
1
1
0
1
0
0
1
3
0
0
2
0
0
1
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Lijst Ingekomen Stukken vergadering commissie Beheer d.d. 13/06/2013 (pdf, 3,80 KB)
Verslag vergadering commissie Beheer d.d. 13/06/2013 (pdf, 437,37 KB)