VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 18-04-2013 20:00 uur


Raadzaal
1
0
0
1
2
0
0
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering commissie Beheer 18/04/2013 (pdf, 167,41 KB)
Verslag vergadering commissie Beheer d.d. 18/04/2013 (pdf, 446,00 KB)