Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 14-02-2019 17:00:00 uur
Voorzitter: J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
0
4
2
1
1
2
0
0
2
2
1
0
2
1
0
1
1
1
1
1
1
0
15
0
0
6
1
1
1
4
1
0
0
0
0
7
0
0
1
1
1
1
1
0
1
2
2
1
1