Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 14-03-2019 18:30 uur
Voorzitter: J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
4
3
Vergaderzaal stadhuis
1
Raadzaal
1
0
9
0
2
1
1
0
0
0
0
1
0
2
1