VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 18-06-2020 17:00 uur
Voorzitter: Dhr. J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Raadzaal
0
0
0
2
0
3
Vergaderzaal stadhuis
8
Raadzaal
0
0
1
2
0
4
2
2
Vergaderzaal stadhuis
4
Raadzaal
0
0
3
9
Vergaderzaal stadhuis
2
Raadzaal
0
0
0
0
1
4
1
3
0
Algemene bijlage
06-18 transcript Commissie Beheer 18 juni (pdf, 601.81 KB)