VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 10-06-2021 17:10:00 uur
Voorzitter: J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Zijlpoort
0
0
0
0
1
0
4
3
1
1
0
0
0
6
0
3
0
0
9
7
0
0
0
2
2
2
3
2
1
1
0
1
2