VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 11-02-2021 18:00:00 uur
Voorzitter: J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Zijlpoort
0
0
0
0
1
0
2
2
0
0
6
1
4
0
4
0
0
10
1
1
0
0
0
1
3
3
2
3
5
8
0
1
0
1
1
1
1
1
1
Algemene bijlage
02-11 Besluitenlijst Commissie Beheer (pdf, 145.5 kB)