VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 14-01-2021 17:10:00 uur
Voorzitter: J. Boer
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Zijlpoort
0
0
0
4
1
0
3
0
1
0
7
0
0
2
3
1
1
0
0
1
2
3
4
4
0
0
0
4
1
1
1
1
2
0
3
0
2
1
0
3
2
0
1
0
1
Algemene bijlage
01-14 Besluitenlijst commissie Beheer (pdf, 153.4 kB)