VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 04-11-2021 17:10 uur
Voorzitter: Mw. L. van Zetten (plaatsvervangend commissievoorzitter)
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
0
0
0
2
2
0
6
2
4
1
0
12
0
1
5
0
12
1
0
0
3
0
1
7
1
1
1
1
2
1
0
0
0
2
1
0
1
1
2
2
2
2
3
Algemene bijlage
11-04 Transcript cie Beheer 4 november (pdf, 596,19 KB)
11-04 Besluitenlijst Commissie Beheer (pdf, 273,74 KB)