VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 08-04-2021 19:10 uur
Voorzitter: Mw. L. van Zetten (plaatsvervangend commissievoorzitter)
Griffier: Mw M.E. van der Mede (plv. griffier)


Digitale vergadering
0
0
0
0
2
0
2
1
0
0
6
0
0
3
3
0
0
0
2
1
2
1
3
2
1
0
1
0
1
1
0
1
Algemene bijlage
04-08 Transcript cie Beheer (pdf, 468,44 KB)
04-08 Besluitenlijst Commissie Beheer (pdf, 109,40 KB)