VergaderingVergadering van Commissie beheer
Datum: 16-06-2022 17:10 uur
Voorzitter: Mevrouw Th. van der Windt
Griffier: Mw. C.L. Hageman (commissiegriffier a.i.)


Raadzaal
0
0
0
2
0
1
1
0
3
2
2
2
2
2
2
2
0
0
3
3
0
2
7
0
4
3
6
0
1
0
4
3
2
2
0
0
0
1
2
2
3
2
2
1
3
3
0
2
2
2
2
0
0
0
3
Algemene bijlage
06-16 Concept Besluitenlijst Commissie beheer 16 juni 2022 (pdf, 323.45 KB)
06-16 transcript cie Beheer 16 juni 2022 (pdf, 582.48 KB)