VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 28-06-2018 19:15 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
0
1
0
0
0
2
4
3
0
5
3
2
0
2
0
4
1
2
1
0
0
0
0
3
4
0
2
5
2
2
2
3
2
2
2
3
2
2
1
0
1
0
1
1
1
Algemene bijlage
06-28 Besluitenlijst commissie Bestuur 28 juni 2018 (pdf, 442,45 KB)
06-28 transcript verslag Cie-Bestuur (pdf, 492,20 KB)