VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 03-10-2019 17:00 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
1
0
4
1
0
2
1
2
0
1
0
5
2
3
1
0
0
0
0
2
6
0
3
1
2
2
3
2
1
1
2
Algemene bijlage
10-3 besluitenlijst cie Bestuur (pdf, 226.01 KB)