VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 13-02-2020 17:00 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
2
3
0
1
0
Vergaderzaal stadhuis
0
Raadzaal
2
Vergaderzaal stadhuis
3
Raadzaal
0
Vergaderzaal stadhuis
0
Raadzaal
1
0
5
0
2
2
3
2
2
0
0
0
0
2
2
2
2
6
1
4
Vergaderzaal stadhuis
0
1
Raadzaal
1
Vergaderzaal stadhuis
1
Raadzaal
1
Algemene bijlage
02-13 transcript commissie Bestuur 13 februari (pdf, 549,24 KB)
2-13 besluitenlijst (pdf, 214,10 KB)