VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 18-06-2020 17:00 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
0
0
2
2
1
0
1
1
0
4
2
3
0
1
5
1
2
2
0
0
0
0
3
0
3
Algemene bijlage
6-18 besluitenlijst cie Bestuur (pdf, 227,86 KB)
06-18 transcript Commissie Bestuur (pdf, 502,17 KB)