VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 10-06-2021 17:10 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
2
0
3
0
1
2
2
3
1
2
0
3
1
1
0
0
5
1
1
2
1
0
2
4
4
0
0
2
3
2
1
0
0
0
2
7
3
0
3
0
1
0
1
1
0
Algemene bijlage
6-10 besluitenlijst cie Bestuur (pdf, 257,41 KB)
06-10 Transcript Commissie Bestuur (pdf, 481,14 KB)