VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 17-06-2021 19:30:00 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
5
1
2
1
1
1
2
5
1
2
2
2
0
5
2
0
1
1
2
0
0
0
2
0
3
0