VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 20-05-2021 17:10 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
2
0
3
0
1
2
0
10
0
0
4
1
0
0
2
2
2
0
0
1
1
1
2
2
1
1
1
0
2
0
0
0
2
2
1
1
0
2
2
2
2
2
3
2
0
1
7
3
Algemene bijlage
05-20 besluitenlijst cie bestuur (pdf, 270,12 KB)
05-20 Transcript Commissie Bestuur (pdf, 643,05 KB)