VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 07-10-2021 18:15 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
5
2
0
2
1
0
2
0
0
2
0
2
1
0
3
1
1
2
1
1
0
1
0
1
1
2
0
0
5
2
2
4
0
0
0
2
1
2
0
2
2
2
0
1
1
0
0