VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 09-09-2021 17:10 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
2
0
2
6
4
1
0
1
0
3
2
2
2
0
2
6
3
1
0
5
0
0
3
0
0
0
5
4
0
2
2
6
1
2
4
1
2
1
2
0
1
2
1
3
0
4
1
0
1
1
0
2
1
Algemene bijlage
9-9 besluitenlijst cie Bestuur (pdf, 266,66 KB)
09-09 Transcript Commissie Bestuur (pdf, 542,04 KB)