VergaderingVergadering van Commissie bestuur
Datum: 20-01-2022 19:30 uur
Voorzitter: Mw. Z. Klazes (plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad)
Griffier: Mw D. Taets van Amerongen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
1
0
2
2
5
2
4
2
2
2
0
1
1
1
0
0
0
2
1
2
1
2
2
2
1
0
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
0
1
1
1
1
Algemene bijlage
01-20 transcript commissie Bestuur 20 januari 2022 (pdf, 371,46 KB)
1-20 besluitenlijst cie bestuur (pdf, 306,83 KB)