VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 17-11-2011 20:00 uur


Raadzaal
1
2
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
0
2
0
2
1
2
1
2
2
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 17-11-2011 (pdf, 131,29 KB)
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 17-11-2011 (pdf, 468,90 KB)