VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 27-10-2011 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
1
0
2
2
2
2
0
0
1
2
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 27-10-2011 (pdf, 118,14 KB)
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 27-10-2011 (pdf, 462,22 KB)