VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 08-09-2011 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
2
2
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken commissie Ontwikkeling d.d. 08-09-2011 (pdf, 0 Bytes)
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 08-09-2011 (pdf, 436,42 KB)