VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 09-06-2011 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
1
0
0
2
2
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
Algemene bijlage
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 09-06-2011 (pdf, 0 Bytes)