VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 11-07-2012 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
3
1
2
1
0
1
1
1
1
1
1
0
2
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering Commissie Ontwikkeling d.d. 11-07-2012 (pdf, 295,52 KB)
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 11-07-2012 (pdf, 413,25 KB)