VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 12-01-2012 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
1
2
2
2
3
2
2
2
0
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 12-01-2012 (pdf, 177,78 KB)
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 12-01-2012 (pdf, 454,31 KB)