VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 18-10-2012 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
2
0
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 18/10/2012 (pdf, 4,67 KB)
Verslag vergadering comissie Ontwikkeling d.d. 18/10/2012 (pdf, 501,29 KB)