VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 06-09-2012 20:00 uur


Raadzaal
0
0
1
4
0
0
2
2
2
2
3
2
2
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
Algemene bijlage
Lijst ingekomen stukken vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 06-09-2012 (pdf, 163,38 KB)
Verslag vergadering commissie Ontwikkeling d.d. 06-09-2012 (pdf, 401,01 KB)