VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 03-11-2016 20:00 uur
Voorzitter: Mw D. Huysse
Griffier: T. van Vliet (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
4
0
5
1
0
2
2
2
0
0
0
0
0
4
0
1