VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 08-12-2016 20:00 uur
Voorzitter: Mw D. Huysse
Griffier: T. van Vliet (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
1
0
0
4
0
7
2
1
1
1
1
3
4
1
0
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0
0
4
1
0
2
Algemene bijlage
12-08 cie Ontw. Besluitenlijst openbaar.pdf (pdf, 58,80 KB)
12-08 vastgesteld verslag cie-Ontwikkeling (pdf, 222,71 KB)