VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 20-05-2020 17:00 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
0
4
0
2
0
2
0
4
5
2
1
0
0
2
1
1
1
1
2
1
3
4
1
0
0
0
0
2
1
0
1
1
Algemene bijlage
05-20 Besluitenlijst commissie Ontwikkeling 20 mei 2020 (pdf, 289,22 KB)
05-20 Transcript cie Ontwikkeling (pdf, 348,87 KB)