VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 24-09-2020 17:10 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
17.10 uur 0
0
0
4
1
0
17.20 uur 6
17.45 uur 11
0
18.10 uur 2
2
1
18.40 - 19.10 uur 0
19.10 uur 8
0
19.30 uur 2
0
20.00 uur 0
20.15 uur 2
20.35 uur 1
21.05 uur 0
0
21.20 uur 2
22.10 uur 2
0
22.30 uur 1
1
5
23.00 uur 0
0
0
1
4
5
2
0
1
2
0
0
1
1
Algemene bijlage
09-24 Besluitenlijst commissie Ontwikkeling 24 september 2020 (pdf, 257,19 KB)
09-24 Transcript cie Ontwikkeling incl. tekstuele aanpassing op pag. 58 (vanuit cie. 29 okt.) (pdf, 725,46 KB)