VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 12-05-2021 17:10:00 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
0
0
0
0
4
0
2
2
0
0
1
0
0
3
0
0
6
2
0
32
0
1
0
2
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
3
1
0
2
0
1
1