VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 17-06-2021 17:00 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
0
0
2
3
0
3
0
3
2
2
2
2
2
2
3
2
1
0
0
0
3
0
0
3
1
1