VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 02-12-2021 17:10 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
0
0
0
0
1
0
7
1
2
0
3
4
0
0
0
2
4
0
0
2
0
2
1
3
7
4
0
0
0
2
8
12
3
4
2
2
0
2
3
2
1
1
1