VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 13-01-2022 18:30 uur
Voorzitter: Mw D. Leitner
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Zijlpoort
0
0
0
3
2
0
2
4
0
1
0
4
0
0
1
4
1
1
2
1
2
0
0
0
4
2
1
2
2
2
0
2
5
2
Algemene bijlage
01-13 transcript commissie Ontwikkeling 13 januari (pdf, 499,53 KB)
01-13 Besluitenlijst commissie Ontwikkeling 13 januari 2022 (pdf, 325,13 KB)