VergaderingVergadering van Commissie ontwikkeling
Datum: 11-05-2023 20:20 uur
Voorzitter: Dhr. J.T.M. Krouwels (plaatsvervangend commissievoorzitter)
Griffier: Mw M. Blaauboer (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
6
3
0
6
4
2
0
0
4
0
8
0
0
0
3
2
1
2
2
3
0
2
Algemene bijlage
05-11 Transcript Commissie Ontwikkeling (pdf, 384,24 KB)
05-11 Besluitenlijst commissie Ontwikkeling 11 mei 2023 (pdf, 289,52 KB)