VergaderingVergadering van Commissie samenleving
Datum: 03-07-2019 18:00 uur


Raadzaal
0
0
0
0
1
0
Algemene bijlage
Transcript vergadering cie Samenleving 3 juli 2019 (pdf, 167,43 KB)
03-07-2019 Besluitenlijst commissie samenleving inzake Rudolf Steiner (pdf, 116,00 KB)