Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van Commissie samenleving
Datum: 24-09-2020 17:10:00 uur
Voorzitter: A.R. Dreijer
Griffier: Mw. L. Marijnissen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
2
1
0
2
1
0
0
4
0
3
0
0
0
0
0
1
1
3
2
0
0
2
3
2
2
0
1
0
0