VergaderingVergadering van Commissie samenleving
Datum: 04-06-2020 17:45 uur
Voorzitter: Dhr. A.R. Dreijer
Griffier: Mw. L. Marijnissen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
0
2
0
3
1
4
0
5
0
2
0
0
0
3
1
5
2
0
0
0
2
0
1
1
1
5
0
1
Algemene bijlage
06-04 Besluitenlijst Commissie samenleving 4 juni 2020 (pdf, 236,57 KB)
06-04 Transcript cie Samenleving (pdf, 449,51 KB)