VergaderingVergadering van Commissie samenleving
Datum: 04-03-2021 17:10 uur
Voorzitter: A.R. Dreijer
Griffier: Mw. L. Marijnissen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
2
2
0
2
0
2
0
0
6
0
4
0
2
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0
3
2
1
3
1
0
2
2
2
0
1
0
2
1