VergaderingVergadering van Commissie samenleving
Datum: 07-01-2021 19:00:00 uur
Voorzitter: A.R. Dreijer
Griffier: Mw. L. Marijnissen (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
4
0
0
4
0
2
0
2
0
0
4
0
1
0
13
0
2
0
2
0
0
0
2
6
2
2
2
1
1
2
0
2
2
2
2
1
0
2
3