Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie samenleving, 10 februari 2021 19:00:00

Algemene vergader informatie

Kijk de vergadering online

Verg. Comm. samenleving; extra vergadering met enkel inhoudelijke bespreekpunten; Deze vergadering vindt digitaal plaats via Teams; Let op: tijden zijn indicatief 

Datum:
10 feb. 2021, 19:00
Locatie:
Digitale vergadering
Voorzitter:
A.R. Dreijer
Griffier:
Mw. L. Marijnissen (commissiegriffier)

Algemene vergaderstukken (2)

Uitklappen Inklappen

Agenda

Hoofdvergadering

Digitale vergadering
 • Dit betreft een extra vergadering -in vervolg op de reguliere vergadering van 4 februari jl.- met alleen inhoudelijke bespreekpunten op de agenda. 

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens

Hoofdvergadering

Raadzaal

Hoofdvergadering

Digitale vergadering

Hoofdvergadering

Raadzaal
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • In de informatienota Programma Sociaal Domein (zie agendapunt 2) is beschreven dat in de komende jaren een nieuwe impuls nodig is binnen het brede sociaal domein. De hoofdopgave is het realiseren van een toekomstbestendig sociaal domein. Het college wil de ondersteuning in het sociaal domein in de toekomst meer passend en betaalbaar laten zijn. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is de verwerving van maatwerkvoorzieningen en ondersteuning in de sociale basis met ingang van 2022. Ook de organisatie van de toegang en het functioneren van het Sociaal Wijkteam (SWT) heeft grote invloed op passende en betaalbare ondersteuning.

  Deze opinienota richt zich op de samenloop van:
  • de verwerving van ondersteuning in de sociale basis;
  • de verwerving van de Wmo-maatwerkvoorziening Begeleiding;
  • de heroriëntatie op de opdracht aan het SWT.

  Het college vraagt de commissie of zij zich kan vinden in de ontwikkeling die wordt geschetst in de opinienota Gewoon in de Wijk, wat inhoudt dat ondersteuning meer laagdrempelig in de wijk georganiseerd wordt. Deze ondersteuning helpt inwoners die dat nodig hebben om zich te redden in het dagelijks leven en mee te doen in de samenleving.

  Het college stuurt de opinienota ter bespreking naar de commissie Samenleving, conform de toezegging over het bespreken van een opinienota over de sociale basis en het betrekken van de commissie bij de inkooptrajecten voor maatwerkvoorzieningen (waaronder Begeleiding).

  Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens
 • Reacties

  Reacties

  Er zijn nog geen reacties

  Mijn reactie toevoegen

  0/350 tekens

Hoofdvergadering

Digitale vergadering

Hoofdvergadering

Raadzaal