VergaderingVergadering van Commissie samenleving
Datum: 23-03-2023 20:20 uur
Voorzitter: De heer E. Aerssens
Griffier: Mw. M. Serrao (commissiegriffier)


Raadzaal
0
0
0
7
1
0
3
3
0
0
0
2
1
0
0
0
0
2
5
1
1
2
3
3
0
2
1
3
0
2
0
Algemene bijlage
Spreektijd commissie Samenleving 23 maart 2023 (pdf, 80,23 KB)
Besluitenlijst Commissie Samenleving 23 maart 2023 (pdf, 309,15 KB)