VergaderingVergadering van Raad
Datum: 22-11-2007 20:00 uur


Raadzaal
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
0
1
0
1
0
Algemene bijlage
Kort Verslag Raad d.d. 22/11/2007 (pdf, 222,17 KB)
Lijst ingekomen stukken d.d. 22/11/2007 (pdf, 68,41 KB)
Raadsverslag d.d. 22/11/2007 (pdf, 660,16 KB)
Verzoek tot het houden van een interpellatie (o.g.v. artikel 39 R.v.O.) door de fractie D66 inzake de Zuidoosterkerk (pdf, 170,47 KB)