VergaderingVergadering van Raad
Datum: 20-09-2012 20:00 uur


Raadzaal
0
1
4
0
0
0
0
1
1
2
1
1
1
0
0
0
2
3
2
2
2
4
1
2
0
1
1
1
1
1
0
2
0
2
2
1
2
3
2
2
2
2
2
1
0
2
0
2
0
Algemene bijlage
Agenda vergadering Raad d.d. 20/09/2012 (pdf, 15,10 KB)
Kort verslag raad d.d.. 20/09/2012 (pdf, 281,56 KB)
Lijst ingekomen stukken d.d. 20/09/2012 (pdf, 19,65 KB)
Verslag vergadering Raad d.d. 20/09/2012 (pdf, 344,03 KB)